Vedligeholdelse


Hvordan vedligeholder man lyset?

Lyskilder afgiver mindre lys med tiden og bruger mere strøm. Nedslidte lysstofrør har en tilbøjelighed til at flimre, hvilke kan være til gene.

Armaturer og overflader reflekterer mindre lys, når de bliver snavsede. Det er derfor vigtigt, at belysningsanlæg vedligeholdes og rengøres regelmæssigt
enten med meget let fugtet klud eller støvsuger. Når man projekterer større anlæg, skal der tages højde for nedslidning og snavs. Det bør derfor indarbejdes
i vedligeholdelses- og rengøringsplaner, hvornår armaturer og pærer vedligeholdes, rengøres og eventuelt udskiftes. Vedligeholdelse af lofter og vægge i form
af rengøring eller maling er også vigtigt for lysforholdene.

HUSK ALTID - SLUK FOR STRØMMEN!